قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22371
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم 50 رج