جفت قالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رججفت قالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رججفت قالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رججفت قالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رج

جفت قالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22370
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه گنبد گل ابریشم پنجاه رج