تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل ملکی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل ملکی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل ملکی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61469
محل بافت : تبریز
عرض : 36 سانتی متر
طول : 43 سانتی متر
عرض با قاب : 53 سانتی متر
طول با قاب : 60 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل مارک ملکی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل تولیدی ملکی چله و گل ابریشم