تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل ملکی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل ملکی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل ملکی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61470
محل بافت : تبریز
عرض : 36 سانتی متر
طول : 49 سانتی متر
عرض با قاب : 52 سانتی متر
طول با قاب : 68 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل مارک ملکی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل تولیدی ملکی چله و گل ابریشم پنجاه رج