تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان و سبدگل چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان و سبدگل چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان و سبدگل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61472
محل بافت : تبریز
عرض : 51 سانتی متر
طول : 77 سانتی متر
عرض با قاب : 72 سانتی متر
طول با قاب : 96 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان و سبد گل عرضی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان و سبد گل عرضی چله و گل ابریشم