تابلو فرش دستباف تبریز طرح مینیاتور استاد فرشچیان چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح مینیاتور استاد فرشچیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح مینیاتور استاد فرشچیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61476
محل بافت : تبریز
عرض : 62 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 50
طرح : مینیاتور سروش عالم غیب
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح مینیاتور استاد فرشچیان سروش عالم غیب چله و گل ابریشم