تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان و کاسه برجسته بافتابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان و کاسه برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان و کاسه برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61473
محل بافت : تبریز
عرض : 50 سانتی متر
طول : 70 سانتی متر
عرض با قاب : 73 سانتی متر
طول با قاب : 94 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان و کاسه روی میز تولیدی سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان و کاسه روی میز چله و گل ابریشم برجسته باف تولیدی سیدیان