قالیچه دستباف تبریز نقشه احمدپور چله و گل ابریشم دست دومقالیچه دستباف تبریز نقشه احمدپور چله و گل ابریشم دست دومقالیچه دستباف تبریز نقشه احمدپور چله و گل ابریشم دست دومقالیچه دستباف تبریز نقشه احمدپور چله و گل ابریشم دست دوم

قالیچه دستباف تبریز نقشه احمدپور چله و گل ابریشم دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 22372
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : احمدپور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه احمد پور چله و گل ابریشم دست دوم سالم پنجاه رج