ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابیذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابی

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم مارک امجدی طرح محرابی

فروخته شده

کد فرش : 31198
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 75
طرح : محرابی تولیدی امجدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امجدی طرح محرابی