جفت قالیچه دستباف تبریز طرح اردم چله و گل ابریشم پنجاه رج جفت قالیچه دستباف تبریز طرح اردم چله و گل ابریشم پنجاه رج جفت قالیچه دستباف تبریز طرح اردم چله و گل ابریشم پنجاه رج جفت قالیچه دستباف تبریز طرح اردم چله و گل ابریشم پنجاه رج

جفت قالیچه دستباف تبریز طرح اردم چله و گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22374
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 50
طرح : اردم تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه اردم چله و گل ابریشم پنجاه رج