ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31199
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 102 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید پنج متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت نقشه جدید ماهی پنج متن گل ابریشم پنجاه رج