ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم  ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم  ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم  ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم

ذرع و چهارک دستباف تبریز طرح نامی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41139
محل بافت : تبریز
عرض : 78 سانتی متر
طول : 117 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستباف تبریز نقشه نامی گل ابریشم پنجاه رج