ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه قاب قرآنی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه قاب قرآنی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه قاب قرآنی گل ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه قاب قرآنی گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه قاب قرآنی گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31205
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : قاب قرآنی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه قاب قرآنی گل ابریشم پنجا رج