تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل سفالی مارک بهلولیتابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل سفالی مارک بهلولی

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل سفالی مارک بهلولی

فروخته شده

کد فرش : 61481
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 58 سانتی متر
عرض با قاب : 60 سانتی متر
طول با قاب : 78 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل سفالی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح گلدان سفالی گل چله و گل ابریشم تولیدی بهلولی