تابلو فرش دستباف تبریز جام گل چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز جام گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز جام گل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61478
محل بافت : تبریز
عرض : 44 سانتی متر
طول : 71 سانتی متر
عرض با قاب : 62 سانتی متر
طول با قاب : 90 سانتی متر
رج : 50
طرح : جام گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه جام پر گل چله و گل ابریشم