تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل لاله سفیدچله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل لاله سفیدچله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل لاله سفیدچله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61480
محل بافت : تبریز
عرض : 38 سانتی متر
طول : 69 سانتی متر
عرض با قاب : 57 سانتی متر
طول با قاب : 92 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان لاله سفید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان لاله سفید چله و گل ابریشم