قالی مربع دو در دو تمام ابریشم قم مارک امجدیقالی مربع دو در دو تمام ابریشم قم مارک امجدیقالی مربع دو در دو تمام ابریشم قم مارک امجدیقالی مربع دو در دو تمام ابریشم قم مارک امجدیقالی مربع دو در دو تمام ابریشم قم مارک امجدیقالی مربع دو در دو تمام ابریشم قم مارک امجدیقالی مربع دو در دو تمام ابریشم قم مارک امجدی

قالی مربع دو در دو تمام ابریشم قم مارک امجدی

فروخته شده

کد فرش : 41141
محل بافت : قم
عرض : 196 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج امجدی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

فرش مربع دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی امجدی نقشه ترنج