تابلو فرش دستباف تبریز منظره توماس چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز منظره توماس چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز منظره توماس چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61503
محل بافت : تبریز
عرض : 48 سانتی متر
طول : 72 سانتی متر
عرض با قاب : 69 سانتی متر
طول با قاب : 94 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره توماس
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه منظره توماس چله و گل ابریشم پنجاه رج