تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عرضی مودت آفاق چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عرضی مودت آفاق چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عرضی مودت آفاق چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61507
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 79 سانتی متر
عرض با قاب : 80 سانتی متر
طول با قاب : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل عرضی مودت
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح سبد گل عرضی چله و گل ابریشم تولیدی مودت پنجاه رج