تابلو فرش دستباف تبریز منظره جنگل و کوه چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز منظره جنگل و کوه چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز منظره جنگل و کوه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61508
محل بافت : تبریز
عرض : 47 سانتی متر
طول : 87 سانتی متر
عرض با قاب : 68 سانتی متر
طول با قاب : 108 سانتی متر
رج : 50
طرح : جنگل کوه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه منظره جنگل و کوه چله و گل ابریشم پنجاه رج