تابلو فرش دستباف تبریز سکه پهلوی برجسته باف چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز سکه پهلوی برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز سکه پهلوی برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61519
محل بافت : تبریز
عرض : 48 سانتی متر
طول : 48 سانتی متر
عرض با قاب : 64 سانتی متر
طول با قاب : 63 سانتی متر
رج : 55
طرح : سکه پهلوی پشت
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح سکه پهلوی برجسته بافت چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج