تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل وسبد گل چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل وسبد گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان گل وسبد گل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61529
محل بافت : تبریز
عرض : 66 سانتی متر
طول : 98 سانتی متر
عرض با قاب : 81 سانتی متر
طول با قاب : 118 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان و سبد گل عرضی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد و گلدان گل عرضی بزرگ چله و گل ابریشم پنجاه رج