تابلو فرش دستباف تبریز طرح باغ توت چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح باغ توت چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح باغ توت چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61531
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 59 سانتی متر
طول بدون قاب 95 سانتی متر
عرض با قاب : 79 سانتی متر
طول با قاب : 114 سانتی متر
رج : 50
طرح : باغ توت
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح باغ توت چله و گل ابریشم پنجاه رج