تابلو فرش دستباف تبریز دسته گل چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز دسته گل چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز دسته گل چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61543
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 45 سانتی متر
طول بدون قاب 61 سانتی متر
عرض با قاب : 65 سانتی متر
طول با قاب : 83 سانتی متر
رج : 50
طرح : دسته گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز دسته گل چله و گل ابریشم پنجاه رج