دوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکه دوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکه دوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکه دوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکه

دوذرعی دستباف ترکمن تمام پشم طرح هندسی تکه

آماده فروش

کد فرش : 22377
محل بافت : ترکمن
عرض : 121 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 50
طرح : هندسی تکه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قالیچه دو ذرعی دستبافت ترکمن تمام پشم طرح تکه هندسی