تابلو فرش دستباف تبریز گلدان سفیدمارک مردانی ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گلدان سفیدمارک مردانی ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان سفیدمارک مردانی ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61565
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 42 سانتی متر
طول بدون قاب 60 سانتی متر
عرض با قاب : 62 سانتی متر
طول با قاب : 83 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان سفید تولیدی مردانی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان سفید چله و گل ابریشم پنجاه رج تولیدی مردانی