تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عمودی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عمودی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل عمودی چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61567
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 47 سانتی متر
طول بدون قاب 65 سانتی متر
عرض با قاب : 67 سانتی متر
طول با قاب : 85 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل عمودی عبد السلام
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل تولیدی عبد السلام چله و گل ابریشم پنجاه رج