تابلو فرش دستباف تبریز گلدان لاله سفید ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز گلدان لاله سفید ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان لاله سفید ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61569
محل بافت : تبریز
عرض : 30 سانتی متر
طول : 49 سانتی متر
عرض با قاب : 48 سانتی متر
طول با قاب : 69 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان لاله سفید کریمی نژاد
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان لاله سفید تولیدی کریمی نژاد چله و گل ابریشم پنجاه رج