ذرع و چهارک گلیم شیرازی دستباف

ذرع و چهارک گلیم شیرازی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80187
محل بافت : شیراز
عرض : 66 سانتی متر
طول : 103 سانتی متر
رج : 0
طرح : دو حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام پشم رنگ گیاهی گلیم دستبافت