تابلو فرش دستباف تبریز کلبه دانمارکی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز کلبه دانمارکی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61574
محل بافت : تبریز
عرض : 65 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
عرض با قاب : 88 سانتی متر
طول با قاب : 105 سانتی متر
رج : 60
طرح : کلبه دانمارکی تولیدی ایفایی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه کلبه دانمارکی چله و گل ابریشم شصت رج تولیدی ایفایی