تابلو فرش دستباف تبریز منظره ونیز چله و گل ابریشم برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز منظره ونیز چله و گل ابریشم برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61575
محل بافت : تبریز
عرض : 49 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
عرض با قاب : 73 سانتی متر
طول با قاب : 112 سانتی متر
رج : 55
طرح : منظره ونیز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز منظره ونیز چله و گل ابریشم برجسته بافت پنجاه و پنج رج