تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل برجسته باف چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز سبد گل برجسته باف چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61576
محل بافت : تبریز
عرض : 50 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
عرض با قاب : 75 سانتی متر
طول با قاب : 103 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل عرضی اسعدی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سبد گل عرضی چله و گل ابریشم برجسته بافت پنجاه و پنج رج