تابلو فرش دستباف تبریز فرانسوی کانون خانواده چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز فرانسوی کانون خانواده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61577
محل بافت : تبریز
عرض : 68 سانتی متر
طول : 106 سانتی متر
عرض با قاب : 93 سانتی متر
طول با قاب : 130 سانتی متر
رج : 55
طرح : کانون خانواده فرانسوی تولیدی رسولی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه فرانسوی کانون خانواده چله و گل ابریشم تولیدرسولی