تابلو فرش دستباف تبریز دهکده اروپایی شصت رج چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز دهکده اروپایی شصت رج چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61579
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 82 سانتی متر
طول بدون قاب 114 سانتی متر
عرض با قاب : 108 سانتی متر
طول با قاب : 136 سانتی متر
رج : 60
طرح : دهکده ارو پایی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 6 کیلوگرم

۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز منظره دهکده اروپایی تولیدی بالازادگان چله و گل ابریشم شصت رج