نه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالم نه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالم نه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالم نه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالم نه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالم

نه متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالم

فروخته شده

کد فرش : 41142
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 251 سانتی متر
طول : 349 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 28 کیلوگرم

نه متری دستبافت نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم سالم