دوازده متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالمدوازده متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالمدوازده متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالمدوازده متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالمدوازده متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالمدوازده متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالم

دوازده متری دستباف طرح جدید ماهی نه متن گل ابریشم دست دوم سالم

دست دوم

کد فرش : 41143
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 298 سانتی متر
طول : 391 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 36 کیلوگرم

۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

دوازده متری دستبافت نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشم پنجاه رج دست دوم سالم