تابلو فرش دستباف تبریز گل برجسته باف گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز گل برجسته باف گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گل برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61586
محل بافت : تبریز
عرض : 34 سانتی متر
طول : 55 سانتی متر
عرض با قاب : 52 سانتی متر
طول با قاب : 73 سانتی متر
رج : 50
طرح : گل و انگور
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه جدید گل و انگور گل ابریشم برجسته باف پنجاه رج تولیدی قابل نژاد