قالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رجقالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رج

قالیچه دستباف تبریز طرح گنبد گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 22381
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم پنجاه رج