تابلو فرش دستباف تبریز گل رز چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز گل رز چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گل رز چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61605
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 30 سانتی متر
طول بدون قاب 54 سانتی متر
عرض با قاب : 50 سانتی متر
طول با قاب : 71 سانتی متر
رج : 50
طرح : گل رز عمودی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت نقشه گل رز عمودی چله و گل ابریشم پنجاه رج