تابلو فرش دستباف تبریز نیاز و نوازش برجسته باف گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز نیاز و نوازش برجسته باف گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز نیاز و نوازش برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61609
محل بافت : تبریز
عرض : 35 سانتی متر
طول : 48 سانتی متر
عرض با قاب : 52 سانتی متر
طول با قاب : 65 سانتی متر
رج : 50
طرح : نیاز و نوازش برجسته
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه نیاز و نوازش برجسته بافت و گل ابریشم پنجاه رج