قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22390
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 60
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح جدید خطیبی جدید کف حاشیه و چله و گل ابریشم شصت رج