جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31212
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج 1