قالیچه دستباف کاشمر کرک و ابریشم طرح خطیبی قالیچه دستباف کاشمر کرک و ابریشم طرح خطیبی قالیچه دستباف کاشمر کرک و ابریشم طرح خطیبی قالیچه دستباف کاشمر کرک و ابریشم طرح خطیبی

قالیچه دستباف کاشمر کرک و ابریشم طرح خطیبی

فروخته شده

کد فرش : 22391
محل بافت : کاشمر
عرض : 153 سانتی متر
طول : 220 سانتی متر
رج : 45
طرح : خطیبی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت کاشمر نقشه خطیبی تبریز کرک و ابریشم