قالیچه دستباف هریس نقشه رضوان پشم و ابریشم قالیچه دستباف هریس نقشه رضوان پشم و ابریشم قالیچه دستباف هریس نقشه رضوان پشم و ابریشم قالیچه دستباف هریس نقشه رضوان پشم و ابریشم

قالیچه دستباف هریس نقشه رضوان پشم و ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22392
محل بافت : هریس
عرض : 147 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 40
طرح : رضوان
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستباف منطقه هریس نقشه رضوان پشم دستریس و رنگ گیاهی گل ابریشم