جفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رججفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رججفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رججفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

جفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 22394
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 218 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

جفت قالیچه دستبافت تبریز نقشه هریس گل ابریشم پنجاه رج