قالیچه سه متری دستباف بیجار طرح تمام ترنج پشم ریز رنگ گیاهیقالیچه سه متری دستباف بیجار طرح تمام ترنج پشم ریز رنگ گیاهیقالیچه سه متری دستباف بیجار طرح تمام ترنج پشم ریز رنگ گیاهیقالیچه سه متری دستباف بیجار طرح تمام ترنج پشم ریز رنگ گیاهیقالیچه سه متری دستباف بیجار طرح تمام ترنج پشم ریز رنگ گیاهی

قالیچه سه متری دستباف بیجار طرح تمام ترنج پشم ریز رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 22382
محل بافت : بیجار
عرض : 138 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 45
طرح : تمام ترنج
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت بیجار کردستان نقشه تمام ترنج پشم ریز رنگ گیاهی