ذرع و چهارک دستباف تمام پشم بلوچ نقشه بته جغه ذرع و چهارک دستباف تمام پشم بلوچ نقشه بته جغه ذرع و چهارک دستباف تمام پشم بلوچ نقشه بته جغه ذرع و چهارک دستباف تمام پشم بلوچ نقشه بته جغه

ذرع و چهارک دستباف تمام پشم بلوچ نقشه بته جغه

آماده فروش

کد فرش : 41150
محل بافت : خراسان شمالی
عرض : 100 سانتی متر
طول : 125 سانتی متر
رج : 50
طرح : بته جغه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چهارک دستبافت تمام پشم طرح بته جغه