ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح دو سرو ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح دو سرو ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح دو سرو ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح دو سرو

ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح دو سرو

فروخته شده

کد فرش : 31221
محل بافت : خراسان شمالی
عرض : 100 سانتی متر
طول : 143 سانتی متر
رج : 40
طرح : دو سرو
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام پشم خراسان شمالی نقشه دو سرو بسیار زیبا