ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح زین اسبی اعلا بافذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح زین اسبی اعلا بافذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح زین اسبی اعلا بافذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح زین اسبی اعلا باف

ذرع و نیم دستباف تمام پشم بلوچ طرح زین اسبی اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 31219
محل بافت : خراسان شمالی
عرض : 106 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 60
طرح : زین اسبی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تمام پشم خراسان شمالی نقشه زین اسبی بسیار ریز بافت