قالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزبافقالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزبافقالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزبافقالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزباف

قالیچه دستباف تمام پشم بلوچ طرح هندسی ریزباف

فروخته شده

کد فرش : 22398
محل بافت : خراسان شمالی
عرض : 135 سانتی متر
طول : 220 سانتی متر
رج : 50
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : پیازی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تمام پشم خراسان شمالی نقشه هندسی ریز بافت